Anna Nowicka-Osuch

Doradca podatkowy, Of Counsel

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
  • Absolwentka Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej (aktualnie: Akademii Sztuki Wojennej)
  • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie
  • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
  • Stypendystka Ministra Obrony Narodowej za wybitne osiągnięcia naukowe

Adwokat i Doradca podatkowy. Prowadzi indywidualną praktykę doradcy podatkowego. Doradza firmom, jak i osobom indywidualnym w bieżących sprawach podatkowych, w szczególności z zakresu podatków dochodowych.

Zajmuje się kwestiami podatkowymi przy projektach restrukturyzacyjnych, tworzeniu struktur i innych kwestiach korporacyjnych. Udziela wsparcia w identyfikowaniu ryzyk podatkowych w związku z planowanymi transakcjami lub doradza przy wyborze efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności.

Anna Nowicka CHW
Ania specjalizuje się w projektach z zakresu sporów podatkowych – przygotowania i wsparcia przedsiębiorców w toku kontroli podatkowej i celno-skarbowej, postępowań interpretacyjnych i podatkowych.

Do zakresu zainteresowań Ani można także zaliczyć podatek od nieruchomości oraz podatek od spadków i darowizn.

Uważa, że wobec Klienta należy być przede wszystkim rzetelnym, a wówczas w sposób sumienny i profesjonalny osiągnie się wspólnie określony cel.

Biegle posługuje się językiem angielskim. Zna język niemiecki.

Pozostali członkowie zespołu

Łukasz Chojniak CHW

Łukasz Chojniak

Wspólnik

Łukasz Wiśniewski CHW

Łukasz Wiśniewski

Wspólnik

Wojciech Czajka CHW

Wojciech Czajka

Wspólnik

Magdalena Michniewicz CHW

Magdalena Michniewicz

Adwokat

Maciej Piotrowski CHW

Maciej Piotrowski

Adwokat

Anna Socik-Sadowska CHW

Anna Socik-Sadowska

Adwokat

Jan Wojcieszek CHW

Jan Wojcieszek

Adwokat

Anna Nowicka CHW

Anna Nowicka-Osuch

Doradca podatkowy, Of Counsel

Iwona Dembowska CHW

Iwona Dembowska

Aplikant adwokacki

Julia Kowalska CHW

Julia Kowalska

Aplikant adwokacki

Jakub Wawrzyszczak CHW

Jakub Wawrzyszczak

Aplikant adwokacki

Maciej Wiśniewski CHW

Maciej Wiśniewski

Młodszy prawnik

Ewelina Bereza CHW

Ewelina Bereza

Dyrektor Administracji

Paulina Bienias CHW

Paulina Bienias

Pracownik biura

Joanna Lipka CHW

Joanna Lipka

Pracownik biura