Łukasz Wiśniewski

Adwokat, partner CHW

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego WPiA UW
 • Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie
 • Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie

Specjalizuje się w sprawach karnych gospodarczych, sprawach o ochronę dóbr osobistych oraz związanych z błędami medycznymi. Z powodzeniem reprezentował klientów m.in. w postępowaniach dotyczących przestępstw menedżerskich.

Łukasz doradza klientom korporacyjnym w zakresie zapewnienia zgodności ich działań z regulacjami prawnymi (compliance), a także w ich bieżącej działalności gospodarczej. Tworzył i opiniował umowy dotyczące wielomilionowych transakcji w obrocie gospodarczym. Reprezentuje także osoby pokrzywdzone przestępstwami.

Łukasz uzupełnia praktykę zawodową pracą dydaktyczną. Przez kilka lat prowadził zajęcia z procedury karnej dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie szkoli warszawskich aplikantów adwokackich. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego, był stypendystą DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) oraz Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Działa również w samorządzie adwokackim. Jest Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Uważa, że pomóc klientowi i odnieść sukces można tylko wtedy, gdy dobrze pozna się nie tylko jego sprawę, ale także gdy zrozumie się jego biznes albo sytuację życiową, w której się znalazł.

Po godzinach Łukasz lubi czytać książki historyczne i biegać. Przebiegł wiele maratonów i półmaratonów w różnych miastach Polski, ale nie spoczywa na laurach – chce wystartować w maratonie w Barcelonie. Lubi motoryzację, ale uwielbia tylko klasyczne citroeny.

Biegle posługuje się językiem angielskim. Zna język niemiecki.

Wykaz publikacji

 1. Sędzia dochodzenia w niemieckim postępowaniu karnym, Państwo i Prawo 2011, Zeszyt 12 (790), s. 56-67;
 2. Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce (wspólnie z Ł. Chojniakiem), monografia wydana nakładem Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2012;
 3. Postępowanie karne. Minirepetytorium (wspólnie z Ł. Jagiełłowiczem), Wyd. WoltersKluwer S.A., Warszawa 2013 (rozdziały 1–2, 7–9, 12–14);
 4. Ławnicy w postępowaniu karnym – ujęcie historyczne i konstytucyjne, Wrocławskie Studia Sądowe 2013, nr 3-4, s. 47 i n. (wspólnie z Ł. Chojniakiem);
 5. Dział II. Niemiecki proces karny, rozdział 8. Postępowanie przygotowawcze, [w:] P. Kruszyński (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Tom II. Proces karny – rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym, Warszawa 2014, s. 365-419;
 6. Przeszukanie pomieszczenia w polskiej procedurze karnej a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] D. Gil (red.), Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich, Lublin 2014, s. 146 i n. (wspólnie z A. Grochowską);
 7. Reformatoryjne orzekanie przez sąd odwoławczy w nowym modelu procesu karnego w świetle genezy reguł ne peius, [w:] B.T. Bieńkowska, H. Gajewska-Kraczkowska, M. Rogacka-Rzewnicka (red.), Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Warszawa 2015, s. 171-183 (wspólnie z Łukaszem Jagiełłowiczem);
 8. Realizacja zasady koncentracji w nowym modelu postępowania karnego, [w:] D. Gil, E. Kruk (red.), Reformy procesu karnego w świetle jego zasad, Lublin 2016, s. 253-273.
 9. Repetytoria Becka. Postępowanie karne, Warszawa 2016 (wspólnie z A. Grochowską i Ł. Jagiełłowiczem).

Pozostali członkowie zespołu

Łukasz Chojniak CHW

Łukasz Chojniak

Wspólnik

Łukasz Wiśniewski CHW

Łukasz Wiśniewski

Wspólnik

Wojciech Czajka CHW

Wojciech Czajka

Wspólnik

Magdalena Michniewicz CHW

Magdalena Michniewicz

Adwokat

Maciej Piotrowski CHW

Maciej Piotrowski

Adwokat

Anna Socik-Sadowska CHW

Anna Socik-Sadowska

Adwokat

Jan Wojcieszek CHW

Jan Wojcieszek

Adwokat

Anna Nowicka CHW

Anna Nowicka-Osuch

Doradca podatkowy, Of Counsel

Iwona Dembowska CHW

Iwona Dembowska

Aplikant adwokacki

Julia Kowalska CHW

Julia Kowalska

Aplikant adwokacki

Jakub Wawrzyszczak CHW

Jakub Wawrzyszczak

Aplikant adwokacki

Maciej Wiśniewski CHW

Maciej Wiśniewski

Młodszy prawnik

Ewelina Bereza CHW

Ewelina Bereza

Dyrektor Administracji

Paulina Bienias CHW

Paulina Bienias

Pracownik biura

Joanna Lipka CHW

Joanna Lipka

Pracownik biura