Maciej Małachowski

Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  • Wielokrotny stypendysta m.in. Rektora UMCS dla najlepszych studentów, Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Własnego Funduszu Stypendialnego UMCS za działalność społeczną.
  • Podczas studiów aktywnie uczestniczył w działalności studenckich kół naukowych oraz Samorządu Studentów WPiA UMCS.
  • Prelegent licznych konferencji naukowych.
  • Odpowiada za sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Do jego zainteresowań należy również prawo medyczne i prawo pracy.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Pozostali członkowie zespołu

Łukasz Chojniak

Wspólnik

Łukasz Wiśniewski

Wspólnik

Wojciech Czajka

Wspólnik

Ewelina Bereza

Asystentka

Julia Kowalska

Asystentka

Maciej Małachowski

Prawnik

Magdalena Michniewicz

Prawnik

Maciej Piotrowski

Prawnik

Anna Socik

Prawnik

Aneta Wasąg

Prawnik

Maciej Wiśniewski

Asystent

Zapraszamy do współpracy