Odszkodowania

Zakres naszych usług:

  • wypadki komunikacyjne
  • niesłuszne skazania, tymczasowe aresztowania lub zatrzymania
  • błędy medyczne
  • wypadki przy pracy
  • szkody powstałe w wyniku popełnienia przestępstwa
  • śmierć osoby bliskiej
  • odpowiedzialność zawodowa
  • kataklizmy (powodzie, huragany, pożary itp.)