Prawo Administracyjne

Zakres naszych usług:

  • prowadzenie spraw administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi
  • porady prawne, w tym opinie prawne
  • postępowania dotyczące zawodów zaufania publicznego
  • postępowania dotyczące procesu budowlanego
  • postępowania z zakresu stosunków wodnych
  • sprawy dotyczące stosunków sąsiedzkich