Prawo Pracy

Zakres naszych usług:

  • postępowania sądowe (zakończenie stosunku pracy, przywrócenie pracownika do pracy, odszkodowania)
  • pomoc prawna dla pracowników oraz pracodawców, w tym sporządzanie opinii prawnych
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów z zakresu prawa pracy (umowy o pracę, regulaminy, procedury)
  • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę