Prawa Człowieka

Zakres naszych usług:

  • skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
  • skargi konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego
  • wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie skargi kasacyjnej
  • sporządzenia wniosków w ramach skargi nadzwyczajnej
  • skarga na przewlekłość postępowania