Lustracja

Zakres naszych usług:

  • postępowania dotyczące stwierdzenia zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych osób pełniących funkcje publiczne
  • ochrona dóbr osobistych osób pomówionych o współpracę z organami bezpieczeństwa PRL
  • pomoc w dostępie do informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa (znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej)