Prawo Karne

Zakres naszych usług:

 • obrona we wszystkich sprawach karnych
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych
 • postępowanie wykonawcze (przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
 • postępowania dyscyplinarne (odpowiedzialność zawodowa)
 • doradztwo i szkolenia dla podmiotów gospodarczych z zakresu prawa karnego oraz compliance
 • sprawy z oskarżenia prywatnego
 • sprawy o charakterze międzynarodowym (ekstradycja, Europejski Nakaz Aresztowania)
 • roszczenia o odszkodowanie za niesłuszne skazanie oraz stosowanie środków przymusu
 • sporządzanie pism procesowych, w tym kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania
 • wnioski o ułaskawienie
 • wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji lub skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia