Prawo Gospodarcze i Handlowe

Zakres naszych usług:

  • bieżąca obsługa spółek (rejestracja spółek, bieżąca pomoc prawna, projekty uchwał)
  • reprezentacja spółek, wspólników, akcjonariuszy
  • przygotowywanie projektów opinii prawnych i doradztwo korporacyjne
  • audyty prawne i compliance
  • umowy handlowe (projekty umów, negocjacje, ocena ryzyka)
  • dochodzenie należności pieniężnych
  • postępowania arbitrażowe i udział w mediacjach
  • doradztwo w zakresie ograniczenia ryzyka wystąpienia czynów zabronionych (niegospodarność, odpowiedzialność karna członków organów)