Prawo Rodzinne

Zakres naszych usług:

  • rozwody i separacje
  • podział majątku wspólnego oraz rozliczenia nakładów
  • kontakty rodziców z dziećmi
  • władza rodzicielska nad małoletnimi
  • opieka oraz kuratela
  • świadczenia alimentacyjne