Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne

Zakres naszych usług:

  • analiza sytuacji podmiotów gospodarczych pod kątem ich wypłacalności
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji
  • reprezentacja stron w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych
  • upadłość konsumencka
  • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania niewypłacalnej spółki lub wyrządzoną jej szkodę