Anna Socik-Sadowska

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  • Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii Chojniak i Wspólnicy Adwokaci Sp.p. współpracowała z warszawskimi kancelariami, wspierając działy odpowiedzialne za obsługę prawną spółek.
  • Współpracowała z organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją Praw Kobiet.
  • Autorka branżowych publikacji internetowych.
  • Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych oraz uczestniczy w bieżącej obsłudze przedsiębiorców.

Biegle włada językiem angielskim.

Pozostali członkowie zespołu

Łukasz Chojniak

Wspólnik

Łukasz Wiśniewski

Wspólnik

Wojciech Czajka

Wspólnik

Ewelina Bereza

Asystentka

Julia Kowalska

Asystentka

Magdalena Michniewicz

Prawnik

Maciej Piotrowski

Prawnik

Anna Socik-Sadowska

Prawnik

Aneta Wasąg

Prawnik

Maciej Wiśniewski

Asystent

Jan Wojcieszek

Prawnik

Zapraszamy do współpracy