Julia Kowalska

Odpowiada w Olsztynie za sekretariat Kancelarii Chojniak i Wspólnicy Adwokaci sp.p.

  • Studentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku prawo.

Posługuje się językiem angielskim.

Pozostali członkowie zespołu

Łukasz Chojniak

Wspólnik

Łukasz Wiśniewski

Wspólnik

Wojciech Czajka

Wspólnik

Ewelina Bereza

Asystentka

Julia Kowalska

Asystentka

Maciej Małachowski

Prawnik

Magdalena Michniewicz

Prawnik

Maciej Piotrowski

Prawnik

Anna Socik

Prawnik

Aneta Wasąg

Prawnik

Maciej Wiśniewski

Asystent

Zapraszamy do współpracy