Polityka prywatności

Wstęp:

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników witryny internetowej, dostępnej pod adresem elektronicznym: chw.com.pl (dalej określana jako: „Witryna” i „Strona”). Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest spółka partnerska Chojniak i Wspólnicy Adwokaci Spółka Partnerska z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 23/14, 02-316 Warszawa, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem NIP: 7010548364, REGON: 363728080, adres email: kancelaria@chw.com.pl, nr telefonu +48 22 414 56 57 (dalej określana jako: „Administrator”).

Pliki Cookies:

 • Pliki cookies stanowią dane informatyczne i pliki tekstowe. Są one przechowywane w urządzeniu Użytkownika Witryny i przeznaczone do korzystania z Witryny.
 • Cookies wykorzystywane są do dostosowywania zawartości strony oraz jej optymalizacji.
 • Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Witryny i ją odpowiednio wyświetlić oraz dostosować do jego indywidualnych potrzeb.
 • Pliki cookies pozwalają także na tworzenie statystyk, które pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, jednocześnie pozwalając na ulepszenie zawartości witryny.
 • Cookies umożliwiają też odpowiednie dopasowanie kierowanych do Użytkownika reklam.
 • Użytkownik Strony może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia.
 • Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Można także w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której Użytkownik korzysta.
 • Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej lub np. na stronie: www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 • Należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 • Pozostanie na Stronie bez wyłączenia cookies, oznacza wyrażenie zgody na ich pobieranie.

Dane osobowe:

 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z wdrożoną polityką prywatności.
 • W celu dbania o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika – przechowywane są one na zabezpieczonych serwerach, używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL), mamy wprowadzoną kontrolę dostępu.
 • Do danych osobowych mają dostęp tylko osoby związane z obsługą Witryny, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 • Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Strony są przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online lub poprzez wysłanie do administratora wiadomości e-mail.
 • Podanie danych osobowych przez użytkowników strony jest dobrowolne.
 • Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, a także numer telefonu.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na ich przetwarzanie i wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Aby skorzystać ze swoich uprawnień Użytkownik może przesłać właściwe oświadczenie woli na adres Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową witryny, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem i tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin).

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronie. O ewentualnej zmianie i terminie jej wejścia w życie administrator poinformuje użytkownika za pośrednictwem nieniejszej strony internetowej.